Da har jeg funnet og opplevd Rådyrene på nært hold. De er vant til mennesker så det lett å få tatt flotte bilder var dem. De er fortsatt skeptiske men lettere å komme inn på så lenge man oppfører seg å er forsiktig. Opplevde rågeita som mye mer forsiktig når de fikk kalver enn tidligere på våren. Morsomt å følge med dem litt mer på innsiden når man så dem flere ganger i uken i perioder. Da gikk an å konsentrere seg mer om hvordan bakgrunner å lys man ville ta bilder i, enn bare å få tatt et bilde.

Heldig som fikk denne på nært hold. Klikk her for å se resten av Rådyrbildene

Litt fakta om Rådyr

Navnsetting: Voksne hunndyr kalles rå, geit eller rågeit. Voksne hanndyr kalles råbukk eller bare bukk. Dyr under ett år kalles kje eller killinger, men kalver eller lam blir også brukt. Ettårige geiter kalles smaldyr, men unggeit eller ungdyr brukes også av mange.

Størrelse og vekt: Rådyret gir ofte det samme lette inntrykket enten det er en fullvoksen bukk eller en kalv. Om høsten er skulderhøyden for en kalv 60-65 cm, mens den for et voksent dyr er 70-75 cm. Den totale kroppslengden fra nese til halerota er 95-100 cm for kalver og 110-115 cm for voksne individer.

Reproduksjo og dødlighet: Det mest iøynefallende er at rådyret brunster om sommeren. Dette er bare mulig siden rådyret, som eneste hjortedyr, har såkalt forsinket implantasjon eller fosterutvikling.

Etter at egget blir befruktet i slutten av juli eller de første ukene av august, gjennomgår det befruktede egget bare noen få celledelinger før det går i ”dvale”. Rundt nyttårstider fester så egget seg til livmoren, og fosterutviklingen begynner.

Rådyret får normalt 1-3 kalver, vanligvis fra midten av mai til begynnelsen av juni. Allerede i sitt andre leveår blir både råbukkene og rågeitene kjønnsmodne.

Også rådyrbukken skiller seg fra de andre hjorteviltartene under brusten. Bukkene starter å hevde et revir så fort snøen er forsvunnet. Reviret forsvares normalt fra slutten av april eller begynnelsen av mai og fram til brunsten er over i august.

Rådyrets største naturlige fiender er rødreven og gaupa, hvorav rødreven i hovedsak er en trussel for små kalver på forsommeren. Snørike og kalde vintre bidrar til økt dødelighet hos rådyret.

Hentet hos Hjortevilt portalen https://www.hjortevilt.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *